Iniciar sessió Registrar-se

Actualitat

Segueix el dia a dia del projecte Cowocat Rural

Cowocat_Rural va ser presentat a l'Evento Leader de Madrid

13 December 2016

La Red Rural Nacional organitzà una trobada entre grups d'acció local amb l'objecte de facilitar l'intercanvi d'idees i propostes en matèria de cooperació Leader, especialment per sembrar les llavors dels futurs projectes de cooperació interterritorial del període 2014-2020.

Amb aquesta intenció, i recollint la invitació que vam rebre de la Red Rural Nacional per presentar propostes, COWOCAT_RURAL va ser-hi present i va ser un dels 17 projectes o propostes de projectes que es van presentar durant aquella jornada.

La jornada va ser inaugurada per la Subdirectora General de Modernización de Explotaciones, Ma Dolores Chiquero, que després de donar la benvinguda als assistents va introduir la temàtica de l'esdeveniment. La subdirectora va ressaltar la importància que té la cooperació, tant interterritorial com transnacional i la importància que s'ha de donar a aquest esdeveniment com a intercanvi d'idees, experiències i com captació de possibles socis.

Posteriorment, Lucía Martínez García-Denche, de la Unitat de Gestió de la Red Rural Nacional, explicà als presents que l'objectiu d'aquesta jornada era facilitar un espai on compartir experiències de cooperació entre els grups d'acció local. Afegí que la cooperació Leader ha d'estar prevista en els Programes de Desenvolupament Rural (PDR) tot i que és optativa per als GAL i hi ha diverses opcions per dur-la a terme, i es pot realitzar a través de les autoritats de gestió o per iniciativa dels GAL.

Lucía Martínez, introduí els progressos i tasques que porta a terme el Grup de Treball per a la Cooperació Interterritorial i transnacional, entre els quals s'han marcat les següents línies de treball:

  • Elaboració d'unes directrius comunes per a la cooperació (en mans del FEGA fins a primers de l'any que ve)
  • Llistat de despeses subvencionables comuns
  • Redacció d'un model de conveni amb uns continguts mínims i d'un manual de cooperació interterritorial per a les diferents comunitats autònomes
  • Potenciar la plataforma on-line amb què compta la Red Rural Nacional (RRN), prenent com a model el Grup de Treball Europeu.

Després prengué la paraula la Laura del Moral Vargas, de la Unitat de Gestió de la Red Rural Nacional i explicà les actuacions futures que es realitzaran: dos tallers de millora de les capacitats dels GAL, un sobre avaluació de les Estratègies de Desenvolupament Local ; i un altre sobre fons no Feader, formes i mecanismes de finançament. També de forma continuada es tindran en compte els intercanvis d'experiències GAL als territoris, com a socis potencials per a la cooperació.

Després de les presentacions de diferents projectes ja en funcionament, els assistents es van distribuir en tres sales, on es mostraren les propostes de projectes de cooperació. Els diferents projectes presentats van generar respectives taules rodones després de 10 minuts d'exposició per projecte. Les taules rodones van donar lloc a discussions sobre experiències, van crear espais d'intercanvi d'informació i generar un llistat de contactes entre els diferents assistents per a futures comunicacions sobre els projectes de cooperació. A més d'aquests projectes, durant la jornada es va posar a disposició dels assistents un panell i un model de fitxes per generar sinèrgies i nous socis amb els presents.

Després d'aquesta jornada, s'havien de posar a disposició dels assistents a través del web de la RRN les fitxes de contactes generades, així com les presentacions i documentació relativa a cadascuna de les propostes.

Després de les taules rodones la jornada es va donar per finalitzada en cadascuna de les sales on s'estava treballant.

D'aquesta manera, aquest esdeveniment va ser un punt de trobada amb GALs interessats en projectes de cooperació, i en aquest sentit molts van mostrar-se interessats en COWOCAT_RURAL. Vam poder recollir les seves inquietuds, propostes i necessitats, així com dades de contacte. A més va servir per realitzar trobades amb GALs amb els que ja s'havien iniciat contactes per iniciar un futur projecte de cooperació en comú.

Comparteix