Cowocat Rural

Actualitat

Segueix el dia a dia del projecte Cowocat Rural

La Fundació del Món Rural entrevista a Begoña Garcia per parlar del projecte Cowocat_Rural

06 de Setembre de 2017


La Fundació del Món Rural entrevista a Begoña Garcia per parlar del projecte Cowocat_Rural

Us posem a l'abast l'entrevista que des de la Fundació del Món Rural van fer a Begoña Garcia, per parlar del projecte Cowocat_Rural. Tot seguit disposeu de la transcripció de l'entrevista. També podeu revisar l'entrevista des del web de la Fundació del Món Rural, en el seu format original (http://www.fmr.cat/ca/projectes-i-biblioteca/fons-bibliografic/2273)

 

Iniciatives d'Emprenedoria Rural: Entrevista a Cowocat_Rural

Entrevista a Begoña Garcia, gerent del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, Territori Ribera Ebre-Terra Alta (CIS) , grup coordinador del projecte de cooperació Cowocat_Rural:

 

1. Amb quin objectiu neix Cowocat_Rural? Què motiva la seva creació?

“Cowocat_Rural” és un projecte de cooperació entre els Grups d’Acció Local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Aquest projecte va sorgir de la voluntat, necessitat de generar ocupació i promoure l'emprenedoria als territoris rurals. Una emprenedoria vinculada a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació que aprofiti els valors del coworking i les oportunitats que aquesta forma de treball podia generar en els entorns rurals. En aquest sentit, el projecte va néixer l'any 2014, i es configurà i prengué forma a l'entorn d'una experiència pionera de creació d'un espai de coworking a Riba-roja d’Ebre, municipi que tenia 1.195 habitants en aquell moment. Així, Zona Líquida (www.zonaliquida.cat) es va configurar com el primer espai de coworking en l'entorn rural català. Per tant, a partir d'aquesta experiència, des del CIS, es van plantejar una sèrie de reptes:

·  "Es pot replicar l’experiència de Zona Líquida a altres territoris rurals ?";

·  "Aconseguirem generar interès en el concepte #coworking”, com a eina al servei del desenvolupament territorial i alhora de desenvolupament personal i professional de les persones en entorns rurals?";

·   "Serem capaços de trobar i vertebrar una comunitat de professionals en aquests territoris rurals, que teletreballa i està disposada a col·laborar i generar sinergies conjuntes?".

Tres anys després creiem que aquests reptes són, o poden ser en breu, realitats i estem promovent actuacions que despleguen una estratègia de suport i d'expansió d'aquest concepte sobre cada un dels territoris participants, atenent a les necessitats i realitats de cada zona.

 

2. Com pot ajudar el coworking al desenvolupament del món rural?

Des de “Cowocat_Rural” defensem que el coworking permet atraure i fixar capital humà qualificat, i per tant talent, a les zones rurals. Ens agrada dir que el coworking és una eina de desenvolupament rural ja que incideix directament en el desenvolupament econòmic i social del territoris rurals,  promovent i consolidant la qualitat de vida de les persones que vivim. Actualment les TIC i les xarxes de comunicació, en sentit ampli, permeten que professionals qualificats de sectors ben heterogenis desenvolupin la seva activitat professional des de qualsevol punt del territori, sigui urbà o rural. I Cowocat_Rural posa sobre la taula la potencialitat i valor dels territoris rurals en aquest sentit. Pots fer la mateixa feina en un entorn rural, amb tots els avantatges implícits de millora de la qualitat de vida que això pot suposar. Per tant, donem suport a tot l'ecosistema que permet aquesta nova forma de treball i relació professional i social, ja siguin espais de coworking, coworkers, professionals i freelance, administració local...

 

3. Quins són els àmbits o àrees en les quals es pot treballar per aconseguir un desenvolupament efectiu del món rural?

Per aconseguir un desenvolupament efectiu del món rural calen unes polítiques territorials que tinguin en compte la concertació territorial i un enfocament integrador. Posar de relleu els valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats i les amenaces. Tots aquests aspectes són analitzats per determinar quina és l’estratègia a seguir per cada territori rural (àmbit econòmic, social, mediambiental...) mitjançant la participació i apoderament dels agents públics i privats del territori seguin un procés de “baix cap a dalt”. L’estratègia del CIS se centra a incrementar les oportunitats d’ocupació en el territori sota la premissa d’un desenvolupament rural sostenible basat en la innovació, l’esperit emprenedor, la diversificació de l’economia i la governança. Per assolir aquest objectiu, s’han establert un seguit de línies d’actuació i en concret “impulsar el coworking i el teletreball a través de les TIC”.

 

4. Teniu la seu a Tarragona, quin és l’àmbit d’actuació de Cowocat_Rural?

L’àmbit d’actuació del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, CIS són les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Tot i amb així, el projecte “Cowocat_Rural” compta amb la participació dels 11 Grups d’Acció Local de Catalunya i, per tant, l’àrea d’actuació d’aquesta iniciativa és tot el territori rural català (territori Leader). Des del Consorci, però, pretenem donar a conèixer la nostra experiència i metodologia a territoris nacionals i internacionals. En certa manera som un projecte pioner, i molts territoris s'interessen per la nostra xarxa i per saber quina metodologia estem aplicant per introduir aquesta nova manera de treballar als territoris rurals. El fet d'haver estat escollits com a exemple de bones pràctiques per la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural (European Network for Rural Development - ENRD) ens referma i ens dóna forces per seguir treballant en el projecte.

 

5. De quina manera ajuda Cowocat_Rural als emprenedors i emprenedores?

Des de “Cowocat_Rural” pretenem impulsar un conjunt d'actuacions que permetin afavorir de manera transversal, i alhora particular, tot l'ecosistema coworking dels territoris rurals de Catalunya.

 

6.  Què entenem per ‘ecosistema de coworking’?

Doncs tant els emprenedors i emprenedores que treballen en un espai de coworking, com els i les professionals i empreses vinculades a aquests espais, sense oblidar-nos dels professionals que actualment treballen des de casa i es plantegen fer un salt i canviar aquesta situació. També formen part d’aquest entorn els gestors i dinamitzadors dels espais, les administracions, que veuen el coworking com una oportunitat pels seus territoris, i les persones que volen retornar als seus pobles d'origen o que es volen establir en l'entorn rural per gaudir d'una millor qualitat de vida.

Per a tots ells, intentem dissenyar actuacions que els puguin resultar beneficioses i útils, i que els permetin millorar la seva competitivitat i activitat professional, articulant noves sinergies amb altres professionals i empreses, sempre a l'entorn del concepte coworking. Així, fem trobades d'emprenedors/res, treballem en noves dinàmiques de treball, i oferim als professionals una plataforma a través de la qual guanyar  visibilitat i generar noves relacions professionals que les permetin crear col·laboracions i projectes nous.

 

7.  Quines són les principals dificultats que troben aquestes persones en l’inici del seu projecte empresarial?

Som molt conscients que emprendre és complicat. I fer-ho en determinats sectors i en un entorn rural encara pot ser-ho més. El coworking pot ajudar a aquests nous emprenedors i emprenedores  a disposar d'un entorn de treball favorable, amb companys que es troben en una situació similar a la seva, i amb els quals poden impulsar nous projectes empresarials que fins al moment cap d'ells segurament podia haver imaginat. Els espais de coworking són “hubs” de coneixement. Es treballa de tu a tu, es generen  sinergies i es multipliquen les visions dels que hi formen part. Quan s’uneix el talent i les ganes de créixer professionalment, es generen oportunitats i noves perspectives i horitzons. Aquest clima de treball, positiu, de noves oportunitats i de sinergia constant, possibilita que els emprenedors s'alliberin de part de les dificultats intrínseques del fet d'emprendre.

 

8. Les dinàmiques de treball compartit han vingut per quedar-se o són una eina que temporalment ha ajudat a moltes petites iniciatives a tirar endavant?

Les tendències i dades a nivell internacional ens mostren que aquestes dinàmiques estan arrelant fermament entre les persones, i també a nivell d'empreses i altres estructures o entitats. Segons la consultoria internacional “Hudson”, dedicada a la recerca i selecció de professionals i gestió del talent, la tendència dels “freelance” és molt forta en alguns països. Als Estats Units,  el 50% del nous professionals no tindran un contracte laboral estàndard, sinó que seran professionals autònoms i/o treballaran per projectes. Segons la “Federación de Trabajadores Autónomos ATA” el col·lectiu d’autònoms representarà en deu anys el 35% de la força laboral espanyola. Unes dades que ens deixen entreveure que el coworking ha vingut per quedar-se. Així, moltes empreses, per exemple, estan començant a potenciar el teletreball entre els seus professionals, i alhora constatem que els nous emprenedors i professionals freelance coneixen perfectament als avantatges de compartir espai i sinergies amb altres professionals que els poden generar noves oportunitats a l'hora de créixer professionalment. És evident que les fórmules de treball compartit no són noves, però actualment estan prenent noves formes i adaptant-se a una realitat en contínua evolució. La mobilitat dels professionals, la redistribució física del talent per qualsevol lloc del món, esdevé una realitat que no podem obviar i que brinda noves oportunitats i reptes a un entorn rural que ha d'adaptar-se i estructurar-se per aprofitar-les i ser competitiu en aquest sentit.

 

9. Quines són les perspectives i reptes de futur en el treball compartit en el món rural?

Com hem comentat, el món rural ha d'estar preparat per a fer front a aquestes noves perspectives i reptes, que nosaltres considerem oportunitats. Nous professionals i sectors poden establir-se en petits municipis o territoris, si es treballa conjuntament per afavorir que aquest professionals puguin quedar-se. Aquest talent pot retornar al món rural. Professionals de diversos sectors poden establir-s'hi i viure-hi, sempre i quan disposin de bones connexions i òptimes xarxes de telecomunicacions.  El món rural ha d'estar preparat per tornar a acollir (o no deixar escapar) aquell talent i persones qualificades que fins fa poc no atreia ni retenia. A més, hem de tenir en compte que moltes feines i professionals han passat a ser nòmades. Gent que viatja mentre treballa, o que treballa mentre viatja. Els territoris rurals poden oferir experiències i autenticitat també per aquestes persones. Des de “Cowocat_Rural”  pretenem donar a conèixer els nostres territoris com a llocs on s’hi poden viure grans experiències de descoberta de l'entorn i, alhora, seguir connectats com a professionals al món. Les possibilitats i opcions són àmplies i, a més, creixents. Cal seguir atents a l'evolució d'aquesta realitat,  i anar ajustant i adequant els territoris a aquestes oportunitats.

 

Comparteix

Aprofita els beneficis de formar part de la xarxa Cowocat_Rural!

Dona't d'alta a la nostra web. Només necessites ser coworker a algun dels espais de la xarxa
No estàs vinculat a cap espai de coworking?

Consulta el llistat d’espais!