Iniciar sessió
Cowocat Rural

Cowocat_Rural

El coworking com a eina de desenvolupament rural

Viu l'experiència Cowocat_Rural

Descobreix una nova manera de treballar i relacionar-se professionalment. Forma part d’una xarxa d'espais i de professionals que creuen en el treball col·laboratiu en l’entorn rural.

Col·labora  amb altres professionals

Col·labora
amb altres professionals

Comparteix les teves idees i projectes

Comparteix
les teves idees i projectes

Gaudeix de l'entorn rural i contribueix a crear-hi economia i ocupació

Gaudeix
de l'entorn rural i contribueix a crear-hi economia i ocupació

El coworking com a eina de desenvolupament rural

Cowocat_Rural és un projecte de cooperació LEADER en el qual hi participen actualment 10 grups d’acció local de Catalunya.

El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques lidera aquest projecte, que sorgí davant la possibilitat de transferir la pionera experiència en coworking en l’àmbit rural nascuda a Riba-roja d’Ebre (Zona Líquida) i davant la necessitat de promoure l'activitat emprenedora, vinculada a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Amb aquesta iniciativa es vol potenciar l'atracció i retenció de talent, a creació d’ocupació i activitat econòmica a les zones rurals, i difondre els valors del coworking i del teletreball en els territoris que participen al projecte.

El coworking és una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents sectors, compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts.

Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per als professionals que volen treballar en un espai col·laboratiu sense renunciar a un entorn rural. Així, i de manera indirecta, els espais de coworking rurals provoquen una activació econòmica del territori i ajuden a fixar-hi la població activa. 

 

I què és COWOCAT doncs?

Cowocat és una associació sense ànim de lucre que té la voluntat de representar els diferents espais que existeixen a tota Catalunya (tant zones urbanes com rurals), difondre el concepte coworking i tractar de vertebrar una comunitat de comunitats.

El projecte Cowocat_Rural va disposar del suport de l'associació Cowocat des dels seus inicis, moment en el que l'experiència de Cowocat (associació amb més de 40 espais socis d'arreu de Catalunya), va ser clau per garantir i validar les primeres etapes de desenvolupament del projecte i pel seu desplegament conceptual i territorial.

“Cowocat_Rural vol contribuir a atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals, amb la corresponent retenció de talent: un factor clau pel desenvolupament d'aquests territoris.” 

Objectius del projecte

Difondre

Difondre

el coworking com una nova manera de treballar a través de les TIC a l’entorn rural.

Fomentar

Fomentar

els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris rurals

Sensibilitzar

Sensibilitzar

i crear sinèrgies amb altres territoris rurals en la difusió del coworking.

Atraure

Atraure

talent i fixar població a l’entorn rural.

Aquest projecte es desenvolupa en el marc dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i està cofinançat pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).