Iniciar sessió
Cowocat Rural

Cowocat Rural

El coworking com a eina de desenvolupament rural

Viu l'experiencia Cowocat Rural

Descobreix una nova manera de treballar i relacionar-se professionalment. Forma part d’una xarxa de professionals que creu en el treball col·laboratiu en l’entorn rural.

Col·labora  amb altres professionals

Col·labora
amb altres professionals

Comparteix les teves idees i projectes

Comparteix
les teves idees i projectes

Gaudeix de l'entorn rural i contribueix a crear-hi economia i ocupació

Gaudeix
de l'entorn rural i contribueix a crear-hi economia i ocupació

El coworking com a eina de desenvolupament rural

El projecte de cooperació Cowocat Rural sorgeix de la necessitat de promoure l'emprenedoria mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Amb aquesta iniciativa es vol potenciar la creació d’ocupació i activitat econòmica a les zones rurals, i fomentar els valors del coworking i del teletreball en els territoris que participen al projecte.

El coworking és una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents sectors, compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts.

Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per als professionals que volen treballar en un espai col·laboratiu sense renunciar a un entorn rural. Així, i de manera indirecta, els espais de coworking rurals provoquen una activació econòmica del territori i ajuden a fixar-hi la població activa. 

              

“Cowocat Rural permet atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals, amb la corresponent retenció de talent: un factor clau pel desenvolupament d'aquests territoris.” 

Objectius del projecte

Difondre

Difondre

el coworking com una nova manera de treballar a través de les TIC a l’entorn rural.

Fomentar

Fomentar

els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris rurals

Sensibilitzar

Sensibilitzar

i crear sinèrgies amb altres territoris rurals en la difusió del coworking.

Atraure

Atraure

talent i fixar població a l’entorn rural.

Aquest projecte es desenvolupa en el marc dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i està cofinançat pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).