Iniciar sessió
Cowocat Rural

Actualitat

Segueix el dia a dia del projecte Cowocat Rural

La Fundació del Món Rural entrevista a Begoña Garcia per parlar del projecte Cowocat_Rural

06 de Setembre de 2017


La Fundació del Món Rural entrevista a Begoña Garcia per parlar del projecte Cowocat_Rural

Us posem a l'abast l'entrevista que des de la Fundació del Món Rural van fer a Begoña Garcia, per parlar del projecte Cowocat_Rural. Tot seguit disposeu de la transcripció de l'entrevista. També podeu revisar l'entrevista des del web de la Fundació del Món Rural, en el seu format original (http://www.fmr.cat/ca/projectes-i-biblioteca/fons-bibliografic/2273)

 

Iniciatives d'Emprenedoria Rural: Entrevista a Cowocat_Rural

Entrevista a Begoña Garcia, gerent del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, Territori Ribera Ebre-Terra Alta (CIS) , grup coordinador del projecte de cooperació Cowocat_Rural:

 

1. Amb quin objectiu neix Cowocat_Rural? Què motiva la seva creació?

“Cowocat_Rural” és un projecte de cooperació entre els Grups d’Acció Local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Aquest projecte va sorgir de la voluntat, necessitat de generar ocupació i promoure l'emprenedoria als territoris rurals. Una emprenedoria vinculada a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació que aprofiti els valors del coworking i les oportunitats que aquesta forma de treball podia generar en els entorns rurals. En aquest sentit, el projecte va néixer l'any 2014, i es configurà i prengué forma a l'entorn d'una experiència pionera de creació d'un espai de coworking a Riba-roja d’Ebre, municipi que tenia 1.195 habitants en aquell moment. Així, Zona Líquida (www.zonaliquida.cat) es va configurar com el primer espai de coworking en l'entorn rural català. Per tant, a partir d'aquesta experiència, des del CIS, es van plantejar una sèrie de reptes:

·  "Es pot replicar l’experiència de Zona Líquida a altres territoris rurals ?";

·  "Aconseguirem generar interès en el concepte #coworking”, com a eina al servei del desenvolupament territorial i alhora de desenvolupament personal i professional de les persones en entorns rurals?";

·   "Serem capaços de trobar i vertebrar una comunitat de professionals en aquests territoris rurals, que teletreballa i està disposada a col·laborar i generar sinergies conjuntes?".

Tres anys després creiem que aquests reptes són, o poden ser en breu, realitats i estem promovent actuacions que despleguen una estratègia de suport i d'expansió d'aquest concepte sobre cada un dels territoris participants, atenent a les necessitats i realitats de cada zona.

 

2. Com pot ajudar el coworking al desenvolupament del món rural?

Des de “Cowocat_Rural” defensem que el coworking permet atraure i fixar capital humà qualificat, i per tant talent, a les zones rurals. Ens agrada dir que el coworking és una eina de desenvolupament rural ja que incideix directament en el desenvolupament econòmic i social del territoris rurals,  promovent i consolidant la qualitat de vida de les persones que vivim. Actualment les TIC i les xarxes de comunicació, en sentit ampli, permeten que professionals qualificats de sectors ben heterogenis desenvolupin la seva activitat professional des de qualsevol punt del territori, sigui urbà o rural. I Cowocat_Rural posa sobre la taula la potencialitat i valor dels territoris rurals en aquest sentit. Pots fer la mateixa feina en un entorn rural, amb tots els avantatges implícits de millora de la qualitat de vida que això pot suposar. Per tant, donem suport a tot l'ecosistema que permet aquesta nova forma de treball i relació professional i social, ja siguin espais de coworking, coworkers, professionals i freelance, administració local...

 

3. Quins són els àmbits o àrees en les quals es pot treballar per aconseguir un desenvolupament efectiu del món rural?

Per aconseguir un desenvolupament efectiu del món rural calen unes polítiques territorials que tinguin en compte la concertació territorial i un enfocament integrador. Posar de relleu els valors intrínsecs del món rural, les dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats i les amenaces. Tots aquests aspectes són analitzats per determinar quina és l’estratègia a seguir per cada territori rural (àmbit econòmic, social, mediambiental...) mitjançant la participació i apoderament dels agents públics i privats del territori seguin un procés de “baix cap a dalt”. L’estratègia del CIS se centra a incrementar les oportunitats d’ocupació en el territori sota la premissa d’un desenvolupament rural sostenible basat en la innovació, l’esperit emprenedor, la diversificació de l’economia i la governança. Per assolir aquest objectiu, s’han establert un seguit de línies d’actuació i en concret “impulsar el coworking i el teletreball a través de les TIC”.

 

4. Teniu la seu a Tarragona, quin és l’àmbit d’actuació de Cowocat_Rural?

L’àmbit d’actuació del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, CIS són les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Tot i amb així, el projecte “Cowocat_Rural” compta amb la participació dels 11 Grups d’Acció Local de Catalunya i, per tant, l’àrea d’actuació d’aquesta iniciativa és tot el territori rural català (territori Leader). Des del Consorci, però, pretenem donar a conèixer la nostra experiència i metodologia a territoris nacionals i internacionals. En certa manera som un projecte pioner, i molts territoris s'interessen per la nostra xarxa i per saber quina metodologia estem aplicant per introduir aquesta nova manera de treballar als territoris rurals. El fet d'haver estat escollits com a exemple de bones pràctiques per la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural (European Network for Rural Development - ENRD) ens referma i ens dóna forces per seguir treballant en el projecte.

 

5. De quina manera ajuda Cowocat_Rural als emprenedors i emprenedores?

Des de “Cowocat_Rural” pretenem impulsar un conjunt d'actuacions que permetin afavorir de manera transversal, i alhora particular, tot l'ecosistema coworking dels territoris rurals de Catalunya.

 

6.  Què entenem per ‘ecosistema de coworking’?

Doncs tant els emprenedors i emprenedores que treballen en un espai de coworking, com els i les professionals i empreses vinculades a aquests espais, sense oblidar-nos dels professionals que actualment treballen des de casa i es plantegen fer un salt i canviar aquesta situació. També formen part d’aquest entorn els gestors i dinamitzadors dels espais, les administracions, que veuen el coworking com una oportunitat pels seus territoris, i les persones que volen retornar als seus pobles d'origen o que es volen establir en l'entorn rural per gaudir d'una millor qualitat de vida.

Per a tots ells, intentem dissenyar actuacions que els puguin resultar beneficioses i útils, i que els permetin millorar la seva competitivitat i activitat professional, articulant noves sinergies amb altres professionals i empreses, sempre a l'entorn del concepte coworking. Així, fem trobades d'emprenedors/res, treballem en noves dinàmiques de treball, i oferim als professionals una plataforma a través de la qual guanyar  visibilitat i generar noves relacions professionals que les permetin crear col·laboracions i projectes nous.

 

7.  Quines són les principals dificultats que troben aquestes persones en l’inici del seu projecte empresarial?

Som molt conscients que emprendre és complicat. I fer-ho en determinats sectors i en un entorn rural encara pot ser-ho més. El coworking pot ajudar a aquests nous emprenedors i emprenedores  a disposar d'un entorn de treball favorable, amb companys que es troben en una situació similar a la seva, i amb els quals poden impulsar nous projectes empresarials que fins al moment cap d'ells segurament podia haver imaginat. Els espais de coworking són “hubs” de coneixement. Es treballa de tu a tu, es generen  sinergies i es multipliquen les visions dels que hi formen part. Quan s’uneix el talent i les ganes de créixer professionalment, es generen oportunitats i noves perspectives i horitzons. Aquest clima de treball, positiu, de noves oportunitats i de sinergia constant, possibilita que els emprenedors s'alliberin de part de les dificultats intrínseques del fet d'emprendre.

 

8. Les dinàmiques de treball compartit han vingut per quedar-se o són una eina que temporalment ha ajudat a moltes petites iniciatives a tirar endavant?

Les tendències i dades a nivell internacional ens mostren que aquestes dinàmiques estan arrelant fermament entre les persones, i també a nivell d'empreses i altres estructures o entitats. Segons la consultoria internacional “Hudson”, dedicada a la recerca i selecció de professionals i gestió del talent, la tendència dels “freelance” és molt forta en alguns països. Als Estats Units,  el 50% del nous professionals no tindran un contracte laboral estàndard, sinó que seran professionals autònoms i/o treballaran per projectes. Segons la “Federación de Trabajadores Autónomos ATA” el col·lectiu d’autònoms representarà en deu anys el 35% de la força laboral espanyola. Unes dades que ens deixen entreveure que el coworking ha vingut per quedar-se. Així, moltes empreses, per exemple, estan començant a potenciar el teletreball entre els seus professionals, i alhora constatem que els nous emprenedors i professionals freelance coneixen perfectament als avantatges de compartir espai i sinergies amb altres professionals que els poden generar noves oportunitats a l'hora de créixer professionalment. És evident que les fórmules de treball compartit no són noves, però actualment estan prenent noves formes i adaptant-se a una realitat en contínua evolució. La mobilitat dels professionals, la redistribució física del talent per qualsevol lloc del món, esdevé una realitat que no podem obviar i que brinda noves oportunitats i reptes a un entorn rural que ha d'adaptar-se i estructurar-se per aprofitar-les i ser competitiu en aquest sentit.

 

9. Quines són les perspectives i reptes de futur en el treball compartit en el món rural?

Com hem comentat, el món rural ha d'estar preparat per a fer front a aquestes noves perspectives i reptes, que nosaltres considerem oportunitats. Nous professionals i sectors poden establir-se en petits municipis o territoris, si es treballa conjuntament per afavorir que aquest professionals puguin quedar-se. Aquest talent pot retornar al món rural. Professionals de diversos sectors poden establir-s'hi i viure-hi, sempre i quan disposin de bones connexions i òptimes xarxes de telecomunicacions.  El món rural ha d'estar preparat per tornar a acollir (o no deixar escapar) aquell talent i persones qualificades que fins fa poc no atreia ni retenia. A més, hem de tenir en compte que moltes feines i professionals han passat a ser nòmades. Gent que viatja mentre treballa, o que treballa mentre viatja. Els territoris rurals poden oferir experiències i autenticitat també per aquestes persones. Des de “Cowocat_Rural”  pretenem donar a conèixer els nostres territoris com a llocs on s’hi poden viure grans experiències de descoberta de l'entorn i, alhora, seguir connectats com a professionals al món. Les possibilitats i opcions són àmplies i, a més, creixents. Cal seguir atents a l'evolució d'aquesta realitat,  i anar ajustant i adequant els territoris a aquestes oportunitats.

 

Comparteix

DESCOBRIM L’ESPAI DE COWORKING LA MAGRANA (VALLS)

01 de Agost de 2017


DESCOBRIM L’ESPAI DE COWORKING LA MAGRANA (VALLS)

 

Un espai, una idea i la il·lusió i visió de portar-la terme: La Magrana

La Laia Benaiges és una jove emprenedora que fa tres anys va deixar l'administració per promoure un espai de coworking a Valls, en un antic local familiar en el qual el seu avi havia creat una botiga de mobles feia més de 50 anys. Fruit de la nostàlgia i de la possibilitat de poder perdre un edifici amb encant i història, i de les opcions de tirar endavant el projecte, va néixer l'espai La Magrana (http://espailamagrana.cat).

El Programa Leader la va ajudar econòmicament en la creació de l'espai, i Cowocat i Cowocat_Rural a fer créixer la Magrana, a consolidar-la i a crear sinergies amb altres espais.

Els principis van ser difícils, ja que el coworking és un concepte nou però, a poc a poc, ha aconseguit crear una comunitat que creix i es consolida amb el temps i que aposta per una nova manera de treballar. L’èxit de l’espai la Magrana recau en la comunitat que la fa possible i en els projectes col·laboratius que sorgeixen entre els membres de l’espai i amb professionals del territori.

 

 

LECO, un projecte sorgit de les sinergies entre coworkers de la Magrana

Un dels projectes col·laboratius sorgits de l’espai la Magrana és LECO (http://www.legalcoworking.com), nascut de les sinergies entre les coworkers Maica Cabello i Mónica Sánchez, advocades (http://arilsadvocats.com); i Laia Benaiges, gestora i publicista (https://laiabenaiges.com). Però a LECO hi ha 4 col·laboradores més que treballen o formen part de la comunitat de professionals de l’espai La Magrana. L’Aida i la Laura, de GS Assessors, l’Anna d’El Taller Coworking (https://eltaller-coworking.cat/) i Escalímetre Arquitectes (http://www.escalimetre.cat), i la Natàlia Solsona, que és coworker i interiorista.

El projecte neix com una consultoria legal per espais coworking que presta serveis a Catalunya i a Espanya. Amb el temps, ha ampliat els seus serveis, i també ofereix acompanyament a la creació i gestió d’espais de treball compartit.

Ara mateix, LECO es troba en fase de creixement i re-definició, oferint servei a empreses que volen crear coworkings corporatius o aplicar dinàmiques de treball innovadores i col·laboratives a la seva empresa.

 

Però, anem a conèixer a les integrants d’aquest projecte sorgit del coworking:

 

Com us vau conèixer?

(Laia) Ens vam conèixer a La Magrana. La Maica va venir a les conferències espanyoles de coworking a València, i va veure que molts assistents tenien dubtes legals. Vam veure què hi havia una necessitat no resolta i aquí va néixer LECO.

 

En el moment que vau decidir formar part del coworking, quins van ser els requisits bàsics que us van fer falta per formar-ne part? Us ha estat fàcil el camí?

(Mónica) Primer no saps ben bé que és ser coworker, simplement busques un espai per portar-hi a terme el teu projecte professional, un cop dins i amb el pas dels dies comprens si compleixes els requisits per continuar. Bàsicament si ets oberta de ment, amb ganes de col·laborar amb altres coworkers i respectes unes normes bàsiques de convivència, compleixes els requisits.

 

Per què sou, i què us aporta, ser coworkers?

(Maica) Primer busques un espai compartit de treball, on et facilitin les eines bàsiques de treball, però després t’adones que conèixer altres persones de món laborals totalment diferents del teu, t’enriqueix enormement, a més de poder portar a terme projectes que mai havies imaginat, com LECO on s’uneix el dret i el coworking.

 

"Ser coworker t’enriqueix enormement"

 

Penseu que el camí per crear LECO hagués estat el mateix si no haguéssiu format part d’un coworking?

(Mónica) Impossible! Com a advocades d’un despatx tradicional no haguéssim entès les necessitats dels espais de coworking i de regular una documentació legal intentant prevenir els problemes futurs que poden tenir. Ser part d’un coworking et fa detectar necessitats que no veuries des de fora.

 

En què us ajuda el coworking a l’hora de desenvolupar el vostre projecte?

(Laia) L’espai en si. Podem programar una reunió d’aquí a una hora i estar-hi tots presents a la sala de reunions. També ens ajuda la difusió del projecte que es fa des del coworking i el fet de tenir a l’abast professionals de diversos àmbits amb qui podem col·laborar puntualment. Per exemple, a La Magrana hi treballa el Josep, un nòmada digital que és director d’una agència de comunicació especialitzada en música clàssica. Hem comptat amb ell per assessorar a un espai de coworking especialitzat en música.

 

EL PROJECTE

Què us va motivar a començar a treballar juntes?

(Laia) La necessitat i el bon rotllo. La Maica i jo ens hem portat molt bé des del principi, i aquesta sintonia és bàsica perquè un projecte professional funcioni. I després la necessitat; hi havia un buit de mercat i nosaltres teníem els coneixements per cobrir-lo. Després la cosa ja va anar rodada.

 

Quins serveis oferiu als vostres clients?

(Maica) Vam començar com a consultoria legal per espais coworking, però ens vam adonar que els fundadors i gestors necessitaven que algú els hi expliqués com crear i gestionar un coworking. És un sector molt nou, no hi ha estudis ni regles, i per tant, tot es basa en l’observació i l’experiència. La Laia ha creat un espai des de 0 i s’ha mogut moltíssim. Coneix el sector i li encanta. Per tant, LECO va evolucionar cap a una consultoria integral per espais coworking. Acompanyem a gestors des que lloguen l’espai (revisant el contracte amb el propietari) passant per la creació del contracte coworking, l’assessorament en el disseny d’interiors, les acciones de comunicació o els models de tarifes.

Com hem comentat, ara anem una mica més enllà, i aviat llançarem un nou servei dirigit a empreses que volen crear coworkings corporatius o aplicar dinàmiques de treball innovadores i col·laboratives per fer un gir a la cultura corporativa.

 

"Estem veient el nostre projecte evolucionar i tot gràcies al coworking"

 

Doneu serveis i col·laboreu amb altres coworkers?

(Laia) Com a LECO prestem serveis a espais coworking, no a coworkers. Però sí que col·laborem amb coworkers. Primer anem a buscar els coworkers de La Magrana, després els de la XECC i després els de Cowocat_Rural. Ens agrada treballar amb professionals de proximitat i de territoris afins.

 

COWOCAT_RURAL

 

Què en penseu d’aquest projecte?

(Laia) És una molt bona eina per impulsar i ajudar a créixer el coworking en territoris no urbans, per difondre la filosofia i per normalitzar-la. Als pobles i ciutats petites, la feina és doble: hi ha la part pedagògica i la part comercial. Si un projecte com Cowocat_Rural t’ajuda a potenciar i normalitzar el “coworking” ja hi guanyes moltíssim.

 

Penseu que un projecte com el vostre pot sorgir de la col·laboració entre diferents espais de coworking?

(Laia) Sí, i tant. LECO per exemple pot necessitar nous col·laboradors que no tenim a La Magrana. I conèixer el perfil de professionals que treballen en espais de la xarxa és molt útil. Ens facilita la feina i ens aporta contactes de confiança, perquè hi ha un projecte darrera que ens la dóna.

 

Que us semblaria la idea de tenir mobilitat entre diferents espais de coworking de la xarxa Cowocat_Rural?

(Laia) És una molt bona idea, perquè els freelances anem amunt i avall, i disposar d’espais de treball arreu del territori t’ho posa fàcil. També és interessant que coworkers d’espais urbans tinguin facilitats per venir a treballar als nostres espais o a passar-hi una experiència de treball i vacances.

 

RECOMANACIONS

Recomanaríeu la vostra experiència a nous coworkers?

(Mónica) I tant!!

 

Quins consells donaríeu a un emprenedor?

(Maica) Que entrin amb la ment oberta, que participin de la comunitat i que tinguin moltes ganes de treballar.

 

Creieu que hi ha bones perspectives per als nous emprenedors?

(Mónica) Entenem que hi ha bones perspectives, i que cada cop l’empresa tradicional busca més a professionals autònoms ubicats en espais coworking, perquè els hi aporten aquest plus d’innovació i frescor que aporta treballar en una comunitat professional formada per professionals de diversos àmbits. 

 

Talent, ganes de compartir i col·laborar, i fer-ho en un entorn de treball dinàmic i positiu. El secret del seu desenvolupament professional. I del teu?

 

Comparteix

Forma part de la comunitat i del nostre projecte!

Només necessites estar vinculat a un dels espais de coworking que formen part de Cowocat Rural i tenir un compte a Linkedin.
No estàs vinculat a cap espai de coworking?

Consulta el llistat d’espais!